Продължете към съдържанието

Промените в чл. 74 и чл. 264 от ДОПК

Замяната на декларацията на хартия с проверка в реално време по електронен път, ще осигури възможност за своевременното заплащане на задълженията от продавача на недвижим имот или МПС. Ако не го направи преди сделката, при писмено съгласие от негова страна, задълженията му ще се погасят от продажната цена. В този случай купувачът трябва да внесе сумата по съответната сметка на НАП. 

Образец на декларация във връзка с промените на чл. 74 и чл. 264 от ДОПК, влезли в сила от 03.05.2024 г. (обн. в ДВ, бр. 66/01.08.2023 г. и ДВ, бр. 36/23.04.2024 г.).

Here can be your custom HTML or Shortcode

This will close in 20 seconds