Продължете към съдържанието

Запазете си час

СДЕЛКИ С НЕДВИЖИМИ ИМОТИ

СДЕЛКИ С НЕДВИЖИМИ ИМОТИ

Прехвърляне на собственост и други вещни права върху недвижими имоти

ПРЕХВЪРЛЯНЕ НА МПС

Прехвърляне на собственост върху МПС

ПОКУПКО-ПРОДАЖБА НА МПС

УДОСТОВЕРЯВАНЕ НА ПОДПИС

ПЪЛНОМОЩНИ, ДЕКЛАРАЦИИ и други документи с нотариална заверка на подпис

УДОСТОВЕРЯВАНЕ НА ПОДПИС

ПРЕПИСИ

ПРЕПИСИ НА ДОКУМЕНТИ

ПРЕПИСИ

НОТАРИАЛНО ЗАВЕЩАНИЕ

НОТАРИАЛНИ ЗАВЕЩАНИЯ

НОТАРИАЛНИ ЗАВЕЩАНИЯ

УДОСТОВЕРЯВАНИЯ ПО ТЪРГОВСКИ ЗАКОН

УДОСТОВЕРЯВАНЕ ПО ТЗ

УДОСТОВЕРЯВАНИЯ ПО ТЪРГОВСКИ ЗАКОН

ОБСТОЯТЕЛСТВЕНИ ПРОВЕРКИ

придобивна давност

ОБСТОЯТЕЛСТВЕНИ ПРОВЕРКИ

ДРУГИ УСЛУГИ

ВИЖТЕ ПОВЕЧЕ

ДОКУМЕНТИ

ОБРАЗЦИ НА ДОКУМЕНТИ

ДРУГИ

ТАРИФА ЗА НОТАРИАЛНИТЕ ТАКСИ

Данъци при придобиване на имущество

Here can be your custom HTML or Shortcode

This will close in 20 seconds