Продължете към съдържанието

НОТАРИАЛНА КАНТОРА

НОТАРИУС ЕНЧО ИЛИЕВ ЕНЧЕВ

вписан под рег. № 367 на Нотариалната камара при Софийски районен съд

Във връзка с измененията в ДОПК вече сме задължени да извършваме проверки в реално време по електронен път за наличие на непогасени, подлежащи на принудително изпълнение публични задължения по смисъла и в хипотезите на чл. 264, ал. 1 и ал. 2 от ДОПК. При установяване на такива задължения, същите е необходимо да се погасят чрез извършване на плащане на задължението чрез виртуален ПОС терминал на НАП или физически, на място в офис на НАП. Замяната на декларацията на хартия с проверка в реално време по електронен път, ще осигури възможност за своевременното заплащане на задълженията от продавача на недвижим имот или МПС. Ако не го направи преди сделката, при писмено съгласие от негова страна, задълженията му ще се погасят от продажната цена. В този случай купувачът трябва да внесе сумата по съответната сметка на НАП.  

Данъци при придобиване на имущество

Запазете си час за извършване на нотариална услуга

Сайтът е изцяло с информационен и указателен характер. Съдържанието в него не е изчерпателно, не представлява правен съвет и не може да замести юридическата консултация.

Политика за поверителност

Here can be your custom HTML or Shortcode

This will close in 20 seconds